Centrum Medyczne Dbamy o mamy


A D R E S
Czekamy na Państwa w gabinecie przy ul. abp. Felińskiego 20A w Krakowie.
Rejestracja:
tel. (+48) 607 807 279


D O J A Z D


S A M O C H Ó D:
Jadąc w kierunku na Warszawę należy skręcić w prawo z al. 29 Listopada, w ul. ks. Meiera. Następnie należy jechać wzdłuż drogą główną, mijając po prawej stronie sklep Biedronka. Przed sklepem Żabka należy skręcić w prawo. Blok znajduje się na końcu ulicy.

K O M U N I K A C J A    M I E J S K A:
Dojazd autobusami do przystanku Kuźnicy Kołłątajowskiej na al. 29 Listopada 115, 137, 217, 247, 257, 277.
Dojazd autobusami do przystanku Górka Narodowa Wschód na ul. ks. Meiera (obok Lewiatana) - 169.