Centrum Medyczne Dbamy o mamy


M E D I R A T Y
F I N A N S O W A N I E 
I  P Ł A T N O Ś C I   R A T A L N E


Szanowny Pacjencie, informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub wypełnienie bezpłatnego Formularza Pacjenta na stronie www.mediraty.pl.MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych.

Aby zacząć z niego korzystać, należy przejść pozytywnie krótką weryfikację telefoniczną pod nr (+22) 266 83 70 (pon.-pt. 8–20, sob. 9–14).