Centrum Medyczne Dbamy o mamy


O   N A S

Jesteśmy pasjonatami ultrasonografii. Do naszych szczególnych zainteresowań należy USG prenatalne (powszechnie zwane „genetycznym”).
Posiadamy certyfikaty Fetal Medicine Foundation oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uprawniające do przeprowadzania wspomnianych badań.